Bộ lõi lọc nước thô số 1,2,3 cho máy lọc nước RO

60.000